Stavební pozemek ke komerčním účelům, Loučná nad Desnou

Stavební pozemek ke komerčním účelům, Loučná nad Desnou

1 452,- Kč cena za m2
3162 m2
Pozemky

Vlastník prodá stavební pozemek pro komerční využití s velkorysou výměrou 3.162m2 nacházející se v obci Loučná nad Desnou, v katastrální území Kociánov. Loučná nad Desnou  je vzdálena necelých 15 km severovýchodně od Šumperka a leží v údolí horního toku Desné nad Velkými Losinami pod Červenohorským sedlem.

Svou rozsáhlou výměrou pozemků je místo vhodné pro investory preferující atraktivní podhorské prostředí.

Pozemek je v platném územním plánu obce označen jako OM – plocha občanského vybavení. Jeho využitelnost je omezena stávajícím ÚP obce. Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Přístup na pozemky z hl. silnice přes pozemek komunikace ve správě Lesů ČR.

Stávající inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn) cca 150m od hranice pozemku.

Prodejní cena : 1.452Kč vč. DPH/m2

Přehled
celková plocha 3162 m2
elektřina ano cca 150m
voda ano cca 150m
plyn ano cca 150m
NEMOVITOST 0/0

podobné nemovitosti v této lokalitě